Ochrana osobních údajů

Informace dle §18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Firma SYDE s.r.o. zpracovává na základě zvláštního zákona následující osobní údaje:

Osobní údaje o zaměstnancích

Účel zpracování

Firma SYDE s.r.o. v souladu s pracovněprávními předpisy pro potřeby personální práce vede osobní spisy zaměstnanců. Dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu mzdy zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

Firma SYDE s.r.o. sdíli osobní údaje zaměstnanců s externí společností, která zajišťuje mzdovou agendu. S tímto dodavatelem má však uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, ve které se dodavatel zavazuje postupovat při zpracování osobních údajů, dle platné legislativy EU a ČR.

Kategorie osobních údajů

Osobní spisy zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu zaměstnání.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců vztahující se k pracovnímu vztahu firma SYDE s.r.o. nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává orgánům finanční či sociální správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

Doba uchování

Osobní údaje v osobních spisech zaměstnanců firmy SYDE s.r.o. zpracovává pouze po dobu trvání pracovního poměru. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Osobní údaje o dalších osobách

Účel zpracování

Firma SYDE s.r.o. za účelem ochrany svého majetku využívá v provozovně (Průmyslová 862, Kosmonosy) kameru s videozáznamem.

Kategorie osobních údajů

Videozáznam slouží pouze k ochraně majetku.

Příjemci osobních údajů

Firma SYDE s.r.o. osobní údaje získané videozáznamem nikomu nepředává.

Doba uchování

Videozáznam je uchováván u správce po dobu 3 dnů.

iconSídlo
SYDE s.r.o.
Boleslavská 142/5
293 06 Kosmonosy
IČO 24261343
DIČ CZ24261343
iconinfo@syde.cz
iconProvozovna
SYDE s.r.o.
Průmyslová 862
293 06 Kosmonosy