loading
mainpic
mainpic
mainpic

Ochrana osobních údajů

Informace dle §18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Firma SYDE s.r.o. zpracovává na základě zvláštního zákona následující osobní údaje:

 

Osobní údaje o zaměstnancích

 
Účel zpracování

Firma SYDE s.r.o. v souladu s pracovněprávními předpisy pro potřeby personální práce vede osobní spisy zaměstnanců. Dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu mzdy zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

 

Kategorie osobních údajů

Osobní spisy zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu zaměstnání.

 

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců vztahující se k pracovnímu vztahu firma SYDE s.r.o. nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává orgánům finanční či sociální správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

 

Doba uchování

Osobní údaje v osobních spisech zaměstnanců firmy SYDE s.r.o. zpracovává pouze po dobu trvání pracovního poměru. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

 

Osobní údaje o dalších osobách

 

Účel zpracování

Firma SYDE s.r.o. za účelem ochrany svého majetku využívá v provozovně (Průmyslová 862, Kosmonosy) kameru s videozáznamem.

 

Kategorie osobních údajů

Videozáznam slouží pouze k ochraně majetku.

 

Příjemci osobních údajů

Firma SYDE s.r.o. osobní údaje získané videozáznamem nikomu nepředává.

 

Doba uchování

Videozáznam je uchováván u správce po dobu 3 dnů.

 

Rychlý kontakt

Sídlo: SYDE s.r.o. | 17. listopadu 1452 | 293 01 Mladá Boleslav | Czech Republic | IČ: 24261343 | Email: info@syde.cz

Provozovna: SYDE s.r.o. | Průmyslová 862 (areál firmy EUROLAK) | 293 06 Komonosy | GPS: 50.430920, 14.926628